Улица "Търговска"
 


Поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Дондуков", началото на 20 век


Улица "Търговска" с фонтана. Вдясно е хотел Кобург, който все още не е преустроен в сграда на дружество "Балкан"


Началото на ул. "Търговска" - поглед от пл. "Александър I", първите години на 20 век (днес улицата не съществува)


Поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Дондуков", 1910 г.
Вляво е сградата на Осигурително дружество "Балкан".
 
Улица Търговска - Поглед от площад Александър в посока
    бул. Дондуков - Стара София в снимки и пощенски картички
Поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Дондуков", 20-те години
Тържествата за сватбата на Борис и Йоанна, 1930 г. Още снимки тук и тук.


По ул. "Търговска", в дъното се вижда Царският дворец, края на 30-те години

Улица Търговска, поглед към
    кръстовището с бул. Дондуков
Улица "Търговска", поглед към кръстовището с бул. "Дондуков", 30-те години
Над покривите на Стара София - поглед към улица "Търговска" след пресечката с "Дондуков", около 1930 г.


Поглед от кръстовището на ул. "Търговска" с бул. "Дондуков" към царския дворец и площад "Александър I"
 
Поглед към царския дворец и площад "Александър I",  началото на века


Ул. "Търговска", първото десетилетие на 20 век

Улица Търговска -
    Кръстовището на ул. Търговска, бул. Дондуков и ул. Леге, поглед
    към двореца - Стара София в снимки и пощенски картички
Пресечката на ул. "Търговска", бул. "Дондуков"
Изглед около 1912 г.


Строежът на софийското Ларго на мястото на заличените от бомбардировките улица "Търговска" и продължението
на бул. "Дондуков" към Света Неделя. Партийният дом се намира на някогашната пресечка на двете улици.
 

След бомбардировките тази част на София е срината, мястото е разчистено, улица "Търговска" заличена, а на някогашната пресечка
в средата на 50-те години е изградена сградата на Министерството на тежката промишленост (днешният Министерски съвет),
снимка от началото на 60-те години
днес

Улица Търговска -
    Кръстовището с бул. Дондуков, който продължава в ляво, в средата
    - продължението на ул. Търговска - Стара София в снимки и
    пощенски картички
  Кръстовището с бул. "Дондуков", който продължава вляво, в средата - продължението на
ул. "Търговска" към площад "Бански", вдясно - хотел Панах


  Пресечката с бул. "Дондуков", началото на века


Изглед от 1912 г.
Книжарница "Македония", началото на века

Улица Търговска -
    Продължението на ул. Търговска към площад Бански, в средата -
    джамията Баня Баши - Стара София в снимки и пощенски картички
Продължението на ул."Търговска" към площад "Бански", в средата - джамията Баня Баши
Изглед от 1935 г.


Поглед към площад "Бански"


По улица "Търговска", 1908 г.


Две елегантни дами, заснети от уличен фотографУлица "Търговска" преди площад "Бански", 1941 г.


Улица Търговска - Поглед от площад
    Бански към кръстовището с бул. Дондуков - Стара София в снимки и
    пощенски картички
Поглед от площад "Бански" към кръстовището с бул. "Дондуков", вляво - хотел Берлин; началото на века


Поглед от площад "Бански" към кръстовището с бул. "Дондуков", 20-те години

Улица Търговска - Поглед от площад
    Бански към кръстовището с бул. Дондуков - Стара София в снимки и
    пощенски картички
Площад "Бански"


Поглед от минарето на джамията "Баня Баши", 1934 г.